6 konsèy pou ranfòse defans ou kont plizyè maladi atrapan